ลงทุนระดับโลก

เชื่อถือได้ เทรดอย่างมืออาชีพ

ซื้อขายในตราสารมากกว่า 165 รายการ
ด้วยสเปรดที่ต่ำถึง 0.2 pip สําหรับเงินยูโร

ลงทุนระดับโลก

เชื่อถือได้ เทรดอย่างมืออาชีพ

ซื้อขายในตราสารมากกว่า 165 รายการ
ด้วยสเปรดที่ต่ำถึง 0.2 pip สําหรับเงินยูโร

ตลาดซื้อขาย เทรดอย่างมืออาชีพ

ด้วย MUVERSE คุณสามารถซื้อขายในตลาดหลักในสินทรัพย์ 4 ประเภท ได้แก่ FX, ดัชนี, หุ้น, ฟิวเจอร์